Odnowa wsi Powroźnik

 

Odnowa wsi Powroźnik

Zagospodarowanie przestrzeni w centrum Powroźnika w ramach zadania „Odnowa wsi Powroźnik

Zagospodarowanie terenu w centrum Powroźnika polegające na wykonaniu nowych alejek spacerowych, klombów, elementów małej architektury np. fontanny z podświetleniem i sceny plenerowej.  Wartość inwestycji zrealizowanej w 2015 roku  to 712 171,65 zł

Pijalnia Anna i Pijalnia Milusia

Pijalnia Milusia

Pijalnia Anna i Pijalnia Milusia

Zapopradzie będąc jeszcze częścią spółki PGK Muszyna realizowało inwestycje polegające na zagospodarowaniu przestrzeni przy źródłach wody mineralnej Milusia oraz Anna.Zagospodarowanie wokół pijalnia Milusi obejmowało wykonanie parkingów, pergoli i elementów małej architektury i zieleni, a wartość przedsięwzięcia to 319 124 zł

Natomiast przy Pijalni Anna wykonano stalową altanę pokrytą blachą tytanowo cynkową oraz wykonano elementy małej architektury. Prace były realizowane w 2017 roku, koszt inwestycji to 220 849 zł

Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny – remont ul. Kościelnej

 

Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej

 

 

W 2019 roku wygrano przetarg na Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny – remont ul. Kościelnej. Prace polegały na przebudowie ulicy Kościelnej w Muszynie obejmując wymianę nawierzchni na jezdni oraz chodnikach łącznej powierzchni 5100 m2 oraz remont kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż całej ulicy. Wartość tej inwestycji to 2 974 840,33 zł.

Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny – Rewitalizacja płyty rynku w Muszynie

 

 

Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny

Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny – Rewitalizacja płyty rynku w Muszynie

Zakres prac obejmował prace nawierzchniowe o łącznej powierzchni ok. 9 000 m2 oraz wykonanie wielu elementów małej architektury. Ponadto wybudowano ok 650 mb sieci kanalizacji deszczowej i wymieniono całą sieć oświetlenia ulicznego.  Wartość tej inwestycji to 6 745 209,02 zł.

Budowa Bistro nad Stawem

 

 

 

Bistro nad Stawem

Bistro nad Stawem

Mając na uwadze wzrost popularności Muszyny wśród turystów spółka Zapopradzie wykonała i otworzyła w sercu Ogrodów Magicznych kolejny punkt małej gastronomii. Jest to inwestycja, dzięki której jeszcze bardziej chcemy uatrakcyjnić ofertę dzielnicy Zapopradzie. Bistro nad Stawem jest otwarte dla naszych gości w sezonie letnim.

„KURORT KRYNICA"

 

 

 

Kurort Krynica

„KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju

 

Wiosną 2021 roku przystąpiono do prac związanych z wymianą sieci wodociągowej (ok. 1000 mb), kanalizacji sanitarnej (ok. 500 mb) oraz kanalizacji deszczowej (ok. 900 mb). Kolejnym etapem było wykonanie nawierzchni na płycie Głównej Krynickiego Deptaku.  Projekt zakładał wymianę nawierzchni z kostki betonowej na płyty granitowe o grubości 14 cm o łącznej powierzchni ok 13 tys. m2. Równolegle do prac nawierzchniowych trwały prace związane z  generalnym remontem zabytkowej Muszli Koncertowej.  Obejmował on remont pomieszczeń wewnątrz budynku, elewacji, dachu, sceny koncertowej oraz schodów zewnętrznych. Prace wykonywane były pod czujnym okiem konserwatora zabytków, aby perła deptaku odzyskała dawny blask.

Wartość Kontraktu to 15 512 520,57 zł.

BUDOWA KŁADKI PIESZO- ROWEROWEJ

 

 

 

BUDOWA KŁADKI PIESZO – ROWEROWEJ w Powroźniku

W 2022 roku wykonano kładkę piezo – rowerową łączącą miejscowość Powroźnik z trasą rowerową EUROVELO dzięki której możemy wybrać się w kierunku Muszyny i Krynicy Zdrój. Konstrukcja stalowa kładki o rozpiętości 36 m i szerokości 2,5 m natomiast podest kładki wykonano z drewna egzotycznego Azobe. Wartość inwestycji to 2 336 227 ZŁ.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MUSZYNIE

 

 

 

 

Biblioteka Publiczna w Muszynie

W 2023 roku wykonano remont biblioteki publicznej w Muszynie. Remont obejmował remont pomieszczeń wraz wewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Biblioteka zostanie wyposażona w sale spotkań autorskich. Na zewnątrz będzie czytelnia letnie, która umożliwi spędzenie czasu z książką na świeżym powietrzu. Biblioteka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość inwestycji to 1 180 800 zł.